Att bli bildesigner

Tanken att arbeta som designer inom en bransch kan verka mycket lockande för både den ena och den andra. Inte sällan handlar det då om modedesigner eller inredningsdesigner men numera är även produktdesign ett intressant ämne som man kan läsa på olika konstskolor. Den utbildningen gör att man riktar in sig på olika produkter och en av dem är bilar. Att vilja bli bildesigner är inte bara något som unga killar anser vara frestande; det är ett yrke som vemsomhelst kan tycka vara åtråvärt.

Bildesigner – ett oanvänt begrepp

Ännu finns inget yrkesnamn som heter exempelvis “bildesigner” utan det yrket ingår i ett större begrepp som heter industridesigner eller motordesigner. Ofta ingår bildesigners i kreativa team hos diverse biltillverkare och där arbetar man kanske inte enbart med den ytliga designen utan tar även fram planeringar och mål med att skapa en bättre upplevelse för den framtida föraren eller hitta ett samspel mellan fordon och människa. Den viktigaste uppgiften en bildesigner har, är att hitta på nya och innovativa sätt att förnya de redan existerande bilarna samt att utforma nya modeller. Det gäller inte bara att rita en snygg bil utan användarvänligheten och funktionerna för användaren måste stämma överens och vara lätta att komma åt.

En annan aspekt är naturligtvis säkerheten, då design kan vara snygg och prydlig men kanske inte så säker alla gånger. Bildesignern måste vara väl insatt i motorfordon och läsa på om alla attiraljer och detaljer som finns i bilar och som kan förbättras. Den tekniska förståelsen är alltså A och O.

Studier

För att kunna arbeta som bildesigner, måste man ha gjort en kandidatexamen i exempelvis industridesign, och gärna en masterexamen beroende på vart man vill arbeta. Det finns flera konstskolor som erbjuder detta, bl.a. Designskolan i Umeå, Royal College of Art i London eller industridesignutbildningen på Konstfack. Även USA har en rad bra konstskolor men de kostar också en slant.