Vad kännetecknar den moderna konsten?

All konst väcker starka känslor men nutida eller modern konst har förmåga att göra människor lite extra ivriga, både på gott och ont. Man kan också tala om modern konst och modernismen som är en konststil. Den senare kom till under den första halvan av 1900-talet och de konstnärer som följde med den tidsepoken kunde klassa sig till en helt ny generation. Här var realism och naturalism stort och en typisk konstnär för detta är naturligtvis den store Salvador Dali. Under denna era var världen ganska kaotisk med krig, konflikter och uppror och de konstnärer som verkade då ville ge en bild av världen som de såg den. Man ville samtidigt avfärda de skönhetsideal som var inne för tillfället och sluta att försköna dem. Känslorna i personerna var tänkta att framträda genom rätt tekniker, uttryck och penseldrag och modernismen karakteriseras av klara färger och säregna former. Kubismen blev den konstform av modernismen som har blivit mest omtalad och även kritiserad. Picasso är själva urfadern till detta tillsammans med Georges Braque.

Postmodernismen

Inom postmodernismen som började efter 60-talet vände man sig istället mot allt som ansågs som konst för att leta upp skönheten i det fula och hemska som pornografi eller masskultur. Man var kritisk till objektivitet och satte sig emot de normer som tidigare rått. Kända konstnärer är Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat och Cindy Sherman.

Den moderna konsten

Om man istället tar ett djupare grepp om den moderna konsten har det gått betydligt längre än realism och kubism. Nutidens konst kan vara allt från spyor på tavlor till avancerade ljusinstallationer som väcker olust eller välbehag. Modern konst är verkligen ett brett begrepp som inte direkt kännetecknar en viss stil utan är till för att väcka så många känslor och tankar som möjligt, oavsett om de är negativa eller positiva. I många fall har det blivit en slags tävling där den konstigaste tavlan eller skulpturen vinner meriter.